خانه تکنولوژی دوربین مداربسته تبریز

تکنولوژی دوربین مداربسته تبریز

دوربین مداربسته تبریز با تکنولوژی های گوناگونی عرضه میگردد که هرکدام با توجه به شرایط نصب نیازهای گوناگونی را پوشش می دهد. امروزه دوربین مداربسته Analog و AHD و IP متداول هستند.

دوربین مداربسته تبریز