تکنولوژی دوربین مداربسته تبریز

دوربین مداربسته تبریز با تکنولوژی های گوناگونی عرضه میگردد که هرکدام با توجه به شرایط نصب نیازهای گوناگونی را پوشش می دهد. امروزه دوربین مداربسته Analog و AHD و IP متداول هستند.

Go to Top