ویدئو بالن Video Balun وسيله اي است که مي توان با آن سيگنال تصوير را از طريق کابل شبکه به جاي کابل کواکسيال انتقال داد.

ويدئو بالن video balun

ويدئو بالن چيست؟

ويدئو بالن وسيله اي است که مي توان با آن سيگنال تصوير را از طريق کابل شبکه به جاي کابل کواکسيال انتقال داد. کلمه “balun” از ترکيب دو کلمه ي “balanced” و “unbalanced” به معناي “متعادل” و “نامتعادل” ايجاد شده است و عملکرد ويديو بالن در واقع تبديل سيگنال نامتعادل به متعادل است. زماني که سيگنال تصوير بر روي کابل کواکسيال منتقل مي شود، فاصله اي که سيگنال ميتواند منتقل شود در سيگنال هاي نامتعادل محدود شده است که ميزان آن با فرکانس راديويي و نويز متفاوت است.

ویدئو بالن video balun

ويدئو بالن ها سيگنال تصوير را به سيگنال متعادل تبديل کرده، به طوري که هر کابل به هم تابيده شده اي يک سيگنال يکسان با ميدان مغناطيسي مخالف حمل مي کند. نويز بر روي هر سيگنال به صورت مساوي تاثير مي گذارد. با ترکيب شدن سيگنال ها، نويز برطرف مي شود. بنابراين با استفاده از ويديو بالن و کابل شبکه (کابل به هم تابيده شده) مي توان تصاوير را در فواصل بيشتر نسبت به کابل کواکسيال و با قيمت تمام شده ي پايين تر انتقال داد. لینک گوگل پلاس


مرکز تخصصی دوربین مداربسته تبریز

فروش، نصب و پشتیبانی انواع دوربین مداربسته